Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Tập trung thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

(20:35 | 19/02/2019)

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận ban hành văn bản chỉ đạo tập trung thực hiện nhiệm vụ sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành cấp huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, nêu cao tinh thần quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức quản lý, lãnh đạo, điều hành mới bằng những việc làm cụ thể.

Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND huyện triển khai ngay kế hoạch đầu tư công năm 2019, giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch được giao.
Phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường; gắn với liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nông dân.
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sát diễn biến thời tiết; có giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn xã, thị trấn có kế hoạch sản xuất phù hợp, tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2019, nhất là chăm sóc, thu hoạch vụ tôm đầu năm 2019.
Đề nghị các Ngân hàng, Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Vĩnh Thuận tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân, doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, tập trung tín dụng cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ giảm nghèo,...
Ban An toàn giao thông huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, Đội Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm những vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau Tết và những ngày Lễ, những sự kiện do huyện tổ chức. Chỉ đạo thực hiện việc cấm biển báo giao thông theo thẩm quyền; sửa chữa, duy tu những tuyến đường bị xuống cấp, hư hỏng,… theo phân cấp quản lý.
Ngành Y tế tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh tiêm phòng bảo vệ sức khỏe nhân dân; tổ chức thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm tại các quán ăn, căntin, nhà ăn trường học,…
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các xã, thị trấn chủ động nắm tình hình lao động sau kỳ nghỉ Tết tại các doanh nghiệp; gắn với rà soát, triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Công an huyện tiếp tục nắm tình hình, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định; đẩy mạnh công tác phòng, chống cháy, nổ. Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, hoạt động tín dụng đen,...
Ngành Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh, Website Vĩnh Thuận đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác và học tập; động viên người dân và doanh nghiệp cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
Ngành Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học theo kế hoạch; vận động học sinh tập trung vào việc học, tuyệt đối không để tình trạng học sinh bỏ học sau kỳ nghỉ Tết.
Các ban, ngành cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2019.
Chỉ đạo công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ những ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân. Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời giờ và hiệu quả làm việc.

 

Lý Đa

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   22-UBND-VP.signed.pdf