Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Danh mục gói thầu đấu thầu qua mạng năm 2019 trên địa bàn huyện

(11:13 | 18/02/2019)

Mới đây, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận ban hành danh mục các gói thầu tổ chức đấu thầu qua mạng năm 2019 với số lượng 18 gói thầu và tổ chức dưới hình thức lựa chọn nhà thầu. 

Cụ thể như sau: (1) Đấu thầu rộng rãi 05 gói thầu; trong đó: Qua mạng 02 gói thầu: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Vĩnh Thuận (GĐ2); hạng mục: Hàng rào, sân khấu ngoài trời, sang lắp mặt bằng và Khu xử lý rác thải huyện Vĩnh Thuận. Không qua mạng 03 gói thầu: Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND Thị Trấn Vĩnh Thuận; Trụ sở UBND xã Vĩnh Thuận; Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận. (2) Chào hàng cạnh tranh 13 gói thầu; trong đó: Qua mạng 05 gói thầu: Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Bình Minh; Đường vành đai (đoạn 1) xã Vĩnh Bình Bắc; Đường kênh Bà Ban, xã Vĩnh Phong; Đường ven sông Cái Lớn, ấp Hòa Thành, xã Vĩnh Bình Nam; Đường kênh Làng Thứ Bảy, xã Tân Thuận. Không qua mạng 08 gói thầu: Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế Phong Đông, Trạm Y tế Vĩnh Bình Bắc; Đường Lộ Mới, xã Vĩnh Bình Bắc; Đường Rạch Đình (đoạn 2) xã Vĩnh Phong; Đường Lò Bún, Thị Trấn Vĩnh Thuận; Đường kênh 13 (Vàm - 4000) xã Vĩnh Thuận; Cầu 4000 Lò Rèn, xã Tân Thuận; Mở rộng đường Cái Nhum, xã Phong Đông; Đường Cái Chanh (đoạn ngập) xã Phong Đông.

Quách Khén