Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Kết quả phân loại cải cách hành chính các xã, thị trấn năm 2018

(10:58 | 13/02/2019)

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận vừa ban hành Quyết định công bố kết quả phân loại thực hiện công tác cải cách hành chính các xã, thị trấn năm 2018. Kết quả như sau: Xã Tân Thuận đạt 83,5 điểm đạt loại tốt. Xã Vĩnh Bình Bắc đạt 78,5 điểm; xã Vĩnh Phong đạt 78 điểm; thị trấn Vĩnh Thuận đạt 77,5 điểm; xã Vĩnh Bình Nam đạt 76 điểm; xã Bình Minh đạt 74 điểm; xã Phong Đông đạt 72,5 điểm và xã Vĩnh Thuận đạt 71 điểm cùng đạt loại khá.  

Lý Đa