Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2019

(10:40 | 12/02/2019)

Để công tác tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 hoàn thành chỉ tiêu, đạt chất lượng cao. Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận Mai Hoàng Khởi vừa ký Công văn chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, Đảng ủy – Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ sau:

(1) Đảng ủy – Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự, các Nghị quyết, Nghị định, Chỉ thị, Thông tư, hướng dẫn để thanh niên và gia đình nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó tự nguyện đăng ký lên đường nhập ngũ.
(2) Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng kế hoạch; xác định thời gian trao lệnh gọi nhập ngũ phải trước 15 ngày và thời gian giao nhận quân từ xã lên huyện; tổ chức lễ giao nhận giữa huyện và tỉnh phải trang nghiêm, chặt chẽ tiết kiệm đúng theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Phấn đấu giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao, trong đó có ít nhất 01 đảng viên nhập ngũ.
(3) Yêu cầu các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện được phân công tranh thủ sắp xếp công việc cơ quan để xuống địa bàn phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn; xây dựng kế hoạch phân công từng đồng chí trong ban ngành, đoàn thể và các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự gặp gỡ thanh niên và gia đình thanh niên nắm tình hình, tuyên truyền vận động; thực hiện theo phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó” không gò ép bắt buộc làm ảnh hưởng đến chất lượng tân binh.
(4) Làm tốt công tác công khai đúng quy định chỉ tiêu nhập ngũ như: Công khai chỉ tiêu nhập ngũ, danh sách thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, danh sách tạm hoãn, không đủ điều kiện nhập ngũ, danh sách thanh niên nhập ngũ; nội dung công khai cần phải dán trước trụ sở làm việc của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn.
Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo chuyển trung tâm đột xuất công tác tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 từ ngày 28-01-2018 đến kết thúc giao quân. Yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện và Đảng ủy – Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc báo cáo Ban Thường vụ (qua Đảng ủy Quân sự huyện) để có chỉ đạo kịp thời.

 

Lý Đa