Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Quy định giá nước sạch nông thôn

(16:14 | 25/01/2019)

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp. Cụ thể như sau: Sinh hoạt các hộ dân (hộ/tháng): Mức từ 0m3 đến 10m3 đầu tiên là 6.400 đồng/m3; từ 10m3 đến 20m3 là 6.500 đồng/m3; từ 20m3 đến 30m3 là 7.800 đồng/m3; từ 30m3 trở lên là 9.000 đồng/m3. Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp là 7.800 đồng/m3. Hoạt động sản xuất vật chất 9.000 đồng/m3. Kinh doanh dịch vụ 11.000 đồng/m3.

Lý Đa

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 01_2019-QD-UBND.signed.pdf