Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Di dời Trụ sở làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng HĐND và UBND huyện

(13:59 | 23/01/2019)

Từ ngày 25 tháng 01 năm 2019, Trụ sở làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (gần Công an huyện) sẽ di dời về Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện tại Khu phố Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết để liên hệ công việc.

Lý Đa