Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Tết dân quân

(16:18 | 22/01/2019)

Ngày 22/01/2019, UBND huyện Vĩnh Thuận có buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang về việc triển khai các nội dung, phần việc tổ chức Tết dân quân tại xã Phong Đông năm 2019 

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc tổ chức Tết dân quân tại xã Phong Đông nhằm tạo điều kiện hỗ trợ giúp xã hoàn thành các chỉ tiêu còn lại trong xây dựng NTM.

Tại buổi làm việc, UBND xã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn xã. Theo đó, đến nay xã Phong Đông đạt 16/19 tiêu chí xã NTM, còn lại 03 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số (09) nhà ở dân cư, tiêu chí số (11) hộ nghèo và tiêu chí số (17) môi trường và an toàn thực phẩm.

Kết luận buổi làm việc, Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lưu ý với UBND huyện và Đảng ủy, UBND xã Phong Đông để tổ chức thành công Tết dân quân tại xã Phong Đông, thông qua đó nhằm góp phần cho xã hoàn thành về đích xây dựng NTM, UBND huyện chỉ đạo Văn phòng điều phối NTM huyện phối kết hợp với xã Phong Đông rà soát lại các tiêu chí xã NTM, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, nội dung, phần việc nào đề xuất Ban Chỉ đạo Tết dân quân tỉnh hỗ trợ, nội dung nào huyện, xã tự lo,.. 

VL