Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Định hướng giá thóc vụ Đông - Xuân 2018-2019

(11:20 | 21/01/2019)

Bộ Tài chính vừa có văn bản công bố giá mua thóc định hướng vụ Đông - Xuân năm 2018-2019. Cụ thể, mức giá thành sản xuất thóc kế hoạch vụ Đông - Xuân năm 2018 - 2019 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 2.735 - 4.248 đồng/kg; mức giá thành sản xuất bình quân thóc kế hoạch vụ Đông - Xuân 2018-2019 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 3.346 đồng/kg. Riêng tỉnh Kiên Giang, theo Bộ Tài chính giá thành sản xuất thóc thực tế vụ Đông - Xuân 2017-2018 (đã làm tròn) 2.934 đồng/kg; giá thành sản xuất thóc kế hoạch vụ Đông - Xuân 2018-2019 là 3.051 đồng/kg.
Căn cứ theo giá định hướng của Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thị Minh Phụng giao Sở Công thương triển khai đến các doanh nghiệp thu mua biết, thực hiện. Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh căn cứ thẩm quyền và quy định của pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện.

Lý Đa