Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2018

(16:06 | 16/01/2019)

 Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận vừa có báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2018. Cụ thể, khối cơ quan hành chính Nhà nước 78 người; trong đó 15 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 19,23%, 57 người hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 73,07%, 2 người hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, chiếm 2,56%, 4 người không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 5,12%. Khối đơn vị sự nghiệp công lập là 37 người, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 12 người, chiếm 32,43%, hoàn thành tốt nhiệm vụ 23 người, chiếm 62,16%, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực 2 người, chiếm 5,40%. Các xã, thị trấn 168 người, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 18 người, chiếm 10,71%, hoàn thành tốt nhiệm vụ 142 người, chiếm 84,52%, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực 6 người, chiếm 3,57%, không hoàn thành nhiệm vụ 2 người, chiếm 1,19%.

Lý Đa