Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Phân bổ chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng năm 2019

(15:39 | 15/01/2019)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Thanh Bình vừa ký quyết định giao chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng năm 2019. Cụ thể, chỉ tiêu giao cho các sở, ngành cấp tỉnh và tương đương là 5.029 người (đối tượng 3 là 300 người, đối tượng 4 là 4.729 người). Cấp huyện, thị xã, thành phố là 4.488 người (đối tượng 3 là 196 người, đối tượng 4 là 3.315 người, đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư 977 người). Trong đó, huyện Vĩnh Thuận được giao 395 người (đối tượng 3 là 15 người, đối tượng 4 là 320 người, còn lại 60 người).

Lý Đa