Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Vĩnh Thuận kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp, nông thôn

(15:39 | 05/01/2019)

Mới đây, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện.

Theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, với 09 dự án, gồm: Nuôi tôm công nghệ cao; Nuôi tôm càng xanh VietGAP; Đầu tư mới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung công nghiệp; Xây dựng cơ sở chế biến, bảo quản thủy sản; Sản xuất dưa lê Hoàng kim công nghệ cao (VietGAP); Xây mới và nâng cấp mở rộng nhà máy chế biến, bảo quản thủy sản; Nuôi tôm công nghệ cao; Sản xuất lúa hữu cơ, tôm hữu cơ; Khu dân cư và chợ Vĩnh Bình Bắc, với tổng mức vốn đầu tư 494 tỷ 830 triệu đồng.

Quách Khén