Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Bổ sung trên 3,8 tỷ đồng chi phụ cấp theo Nghị quyết số 77/2017 của HĐND tỉnh

(10:57 | 04/01/2019)

Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Lê Thị Minh Phụng vừa ký Quyết định bổ sung kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố theo Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND, ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang.  

Với tổng kinh phí 14 tỷ 215 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương chưa phân bổ năm 2018; trong đó, huyện Vĩnh Thuận được bổ sung là 3 tỷ 483 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các đơn vị được bổ sung kinh phí có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và tổ chức thực hiện theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành có liên quan.

Lý Đa

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   01_QD-UBND.signed.pdf