Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025

(16:00 | 08/11/2018)

 Ngày 29/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1436/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025.

 

Theo đó, để bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị trường học đối với giáo dục tiểu học giai đoạn 2017-2020 sẽ thực hiện: Kiên cố hóa trường, lớp: Đầu tư xây dựng 5.900 phòng học thay thế các phòng học tạm thời; phòng học nhờ, mượn, thuê tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới,…; xây dựng bổ sung: 6.000 phòng học; 7.700 phòng chức năng; 3.420 phòng thư viện; mua sắm bổ sung: 39.070 bộ thiết bị dạy học tối thiểu khối lớp 1 và 2; 258.620 bộ bàn ghế hai chỗ ngồi; 13.910 bộ máy tính…

Quyết định số1436/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 29/10/2018./.
 

Thanh Binh