Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin vắn

Vĩnh Thuận có 02 xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội chuyển hóa trong năm 2018

(07:40 | 24/04/2018)

Toàn tỉnh Kiên Giang có 22 xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội chuyển hóa trong năm 2018. Trong đó, huyện Vĩnh Thuận có xã Vĩnh Bình Bắc và thị trấn Vĩnh Thuận. Theo Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Kiên Giang kết quả chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội làm cơ sở cho việc xét thi đua khen thưởng cuối năm và giao trách nhiệm cho Trưởng Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 163 ngày 30/8/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

Lý Đa