Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin vắn

Phân bổ trên 7 tỷ đồng hỗ trợ người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn

(10:51 | 20/04/2018)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa phê duyệt Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2018, về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2017, năm 2018.

Toàn tỉnh có 89.555 người nghèo được hỗ trợ, với tổng kinh phí 7.447.440.000đ. Riêng huyện Vĩnh Thuận có 8.278 người nghèo được hỗ trợ, với số tiền 662.240.000đ. Trong đó hỗ trợ cho năm 2017 là 5.120 người, số tiền 409.600.000đ; năm 2018 là 3.158 người, với số tiền 252.640.000đ.

Danh Thi