Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin vắn

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến quy định hành chính tỉnh Kiên Giang

(10:31 | 18/04/2018)

Quyết định số 808/QĐ-UBND, ngày 06/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định cụ thể quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đối tượng áp dụng quy chế: Là Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Nội dung kiến nghị: Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước của cán bộ, công chức. Sự không phù hợp của quy định hành chính với thực tế. Quy định hành chính không hợp pháp. Quy định hành chính trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập. Những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính. Sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.
Hình thức phản ánh: Bằng văn bản, điện thoại, phiếu lấy ý kiến hoặc thông điệp dữ liệu gửi qua thư điện tử của cơ quan tiếp nhận, cổng thông tin điện tử UBND tỉnh hoặc hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị.
Địa chỉ tiếp nhận: Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
Địa chỉ: Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang (số 06, đường Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang); Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng UBND tỉnh, số điện thọai 02973 919 798; hộp thư điện tử kstthc@kiengiang.gov.vn; Cổng thông tin điện tử: http://kstthc.kiengiang.gov.vn.

 

Lý Đa