Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin vắn

Quy định về giá đất bồi thường dự án xây dựng đường dây 110kV An Xuyên - Vĩnh Thuận

(17:19 | 20/09/2017)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định quy định giá đất để tính tiền bồi thường quyền sử dụng đất đối với dự án xây dựng đường dây 110kV An Xuyên - Vĩnh Thuận, đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận, Tân Thuận và thị trấn Vĩnh Thuận thuộc huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Theo đó, giá đất bồi thường tính theo giá thị trường đối với đất ở nông thôn dao động từ 262.000 đồng đến 2.475.000 đồng/m2; đối với giá đất sản xuất nông nghiệp trong khoảng từ 27.000 đồng đến 451.000 đồng/m2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành việc lập hồ sơ, thủ tục cần thiết và chi trả tiền bồi thường theo đúng quy định.

Lý Đa

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1913_QD-UBND.pdf