Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin vắn

Phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng năm 2017

(10:15 | 18/09/2017)

Ngày 14/9/2017, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND, về việc Phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng năm 2017

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác phòng chống dịch cho cộng đồng, đặc biệt là bệnh tay chân miệng. Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm ca bệnh tay chân miệng, khống chế không để bệnh bùng phát thành dịch lớn. Hạn chế số ca mắc bệnh và tử vong do bệnh tay chân miệng gây ra.
Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đặc biệt là ngành giáo dục tăng cường giám sát tình hình bệnh tay chân miệng tại các trường học và trong cộng đồng nhằm phát hiện sớm và có biện pháp ngăn chặn kịp thời dịch bệnh xảy ra. Nâng cao ý thức trách nhiệm của những người làm công tác chăm sóc trẻ, phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh tay chân miệng để chữa trị kịp thời. Tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và y tế địa phương nhằm làm tốt công tác phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm để xử lý kịp thời, triệt để./.

Chúc Thẩm