Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin vắn

Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

(09:34 | 18/09/2017)

 UBND huyện vừa ban hành Công văn về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Theo đó, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện sẽ thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, đề án, chiến lược về lĩnh vực gia đình; đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, địa phương; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới gia đình, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Chúc Thẩm