Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin vắn

Vĩnh Thuận xây dựng lịch thời vụ xuống giống vụ lúa trên nền đất nuôi tôm năm 2017-2018

(13:22 | 13/09/2017)

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp ngành chuyên môn cấp tỉnh xây dựng và thông báo lịch thời vụ xuống giống vụ lúa trên nền đất nuôi tôm năm 2017-2018 như sau: Đối với các giống lúa mùa địa phương và các giống lúa lai (trung mùa) gieo sạ từ đầu tháng 9 đến 20 tháng 9 năm 2017; đối với các giống lúa ngắn ngày gieo sạ từ 15 tháng 9 đến 15 tháng 10 năm 2017. Một số giống lúa được khuyến cáo sử dụng là giống lúa chất lượng cao, thích nghi rộng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu như giống GKG1, OM 2517, OM 5451 hoặc các loại giống lúa mùa đặc sản cho năng suất ổn định, phù hợp với điều kiện của huyện như một bụi đỏ, một bụi trắng, lùn Kiên Giang.

Lý Đa