Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nội dung khác

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 2 (mở rộng) sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020

(16:30 | 29/07/2020)

Chiều 28/7/2020 Huyện ủy Vĩnh Thuận hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 2 sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Lê Trung Hồ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị, cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bí thư các chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện và chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, bên cạnh những thuận lợi huyện còn gặp nhiều khó khăn, song các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, mặt trận, đoàn thể và nhân dân trong huyện đã có nhiều cố gắng để tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết năm 2020 của Huyện ủy đề ra. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo thực hiện; lãnh đạo hoàn thành việc tổ chức Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, đồng thời tích cực chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội Đảng bộ huyện. Đặc biệt là tổ chức thành công đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Quan tâm chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là triển khai Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Chính quyền 02 cấp thực hiện khá tốt vai trò quản lý, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt trên 50% và tăng so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường các giải pháp ứng phó có hiệu quả việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Công tác quốc - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết của Đảng bộ huyện đề ra, chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị. Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong hệ thống chính trị, kịp thời triển khai, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tiếp tục triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và thực hiện tốt các kết luận sau kiểm tra, giám sát. Sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy theo kế hoạch đề ra và theo yêu cầu. Chỉ đạo UBND từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã- hội 5 năm 2021-2025,…
Cũng trong dịp này Huyện ủy triển khai quyết định khen thưởng của Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 01 tập thể và 15 cá nhân đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2015-2019, Huyện ủy tặng giấy khen cho 12 tập thể và 32 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần vào thành công của Đại hội huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.  
          
 

Tin và ảnh: Dương Tuấn