Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nội dung khác

Xem với cỡ chữAA

Vĩnh Thuận sẵn sàng cho công tác Đại hội

(08:57 | 05/07/2020)

Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang quyết tâm nỗ lực để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong những ngày này khắp nẻo đường trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ, nhiều khẩu hiệu được treo các trục đường chính tạo khí thế thêm sôi nổi, sinh động cổ vũ mạnh mẽ cho đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 sắp diễn ra. 

Ngay khi có Quyết định của BTV Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đại biểu, huyện Vĩnh Thuận đã triển khai thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch. Trong đó tập trung xây dựng Báo cáo chính trị và lấy ý kiến tại các đại hội cấp cơ sở; cùng với đó, phát huy trí tuệ của cán  bộ, đảng viên, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ cũng như người dân trên địa bàn huyện; qua đó xác định những khâu đột phá và chương trình trọng tâm để thực hiên trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, việc xây dựng đề án nhân sự được huyện chuẩn bị kỹ, theo đúng hướng dẫn, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy trình. đ/c Nguyễn Văn Thoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: “để chuẩn bị Đại hội huyện thì trước hết Ban thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo cho công tác tổ chức Đại hội  các chi đảng bộ cơ sở đến thời điểm này 42/42 tổ chức cơ sở đảng thuộc Huyện ủy đã hoàn thành cong tác đại hội cơ sở, hầu hết các chi đảng bộ cơ sở đều tổ chức thành công đại hội, nhân sự đảm bảo cơ cấu của Ban thường vụ huyện ủy đã thống nhất, công tác chuẩn bị Đại hội huyện nói chung tới thời điểm này văn kiện, nhân sự cơ bản hoàn tất, nói chung từ đây đến Đại hội cũng không còn bao lâu Ban thường vụ Huyện ủy đã tập trung rà soát lại những công việc rồi công tác phục vụ về an ninh trật tự phục vụ Đại hội vào ngày 8,9,10 tháng 7”.
Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp đến đội ngũ cán bộ chủ chốt; ban hành các quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc. Việc xây dựng Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi. 
Một nhiệm vụ trọng tâm của đại hội là công tác nhân sự phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp ủy nhiệm kỳ này phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, có khả năng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội cấp mình và nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp trên. 
Đồng chí Nguyễn Văn Thoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trên địa bàn cũng như cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Cho đến thời điểm hiện nay, toàn bộ công tác chuẩn bị đã được thực hiện theo đúng kế hoạch; các nội dung liên quan đến công tác văn kiện, các nội dung liên quan đến tổ chức, hậu cần, đảm bảo an ninh cho đại hội cũng được chuẩn bị sẵn sàng. đ/c Nguyễn Văn Thoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tich HĐND huyện cho biết thêm: “nhân sự chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ tới thì về cơ cấu nữ cũng trên 15% theo quy định, tỷ lệ trẻ cũng trên 10% nhìn chung trình độ nhân sự của nhiệm kỳ này cao hơn nhiệm kỳ trước, tất cả trình độ chuyên môn đều là Đại học trên Đại học còn trình độ trình độ chính trị hầu hết là đang học cao cấp và có bằng cao cấp chính trị”.
Để Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra thành công tốt đẹp, Huyện ủy cũng đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Nhiều hình thức tuyên truyền cho Đại hội được thực hiện như: Tuyên truyền trực quan qua băng-gôn, khẩu hiệu. Huyện ủy đã chỉ đạo UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này. Đồng thời, thực hiện nguyện vọng ý chí cho nhân dân, chú Trần Văn Hải, xã Vĩnh Bình Nam mong muốn: “về nhiệm kỳ 2020-2025 bản thân tôi đề nghị huyện Đảng bộ nên tập trung về kinh tế về xây dựng cơ sở hạ tầng quốc phòng an ninh chỉ đạo cho sát, nên đầu tư những nơi vùng lõm như điện, đường còn những nơi đồng bào cũng đang gặp khó  đối với Vĩnh Bình Nam còn một vài trường hợp một vài đoạn đường nên huyện đảng bộ tập trung chỉ đạo cho tốt hơn nữa đối với Vĩnh Bình Nam có một đường có người dân tộc đến nay kiến nghị mà chưa có quan tâm đối với chính sách dân tộc, về kinh tế nên chỉ đạo thêm con tôm và cây lúa, có con tôm ôm gốc lúa thì mới bền vững”.
       Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII sẽ tiến hành tổ chức trong 3 từ ngày 8 đến ngày 10/7/2020.Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, kỹ lưỡng, tin tưởng rằng Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp.
 

Bài và ảnh: Diễm Trang