Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nội dung khác

Xem với cỡ chữAA

Vĩnh Thuận rà soát các đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”

(20:18 | 04/05/2020)

Vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Thuận Nguyễn Văn Thoàn vừa ký văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP. Theo đó, văn bản yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ; Quyết định 09/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tập trung rà soát các đối tượng theo quy định với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Lao động-TBXH chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai rà soát và thực hiện nội dung hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 42. Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Phòng Lao động-TBXH tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí thực hiện theo Quyết định 15/2020 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn việc thanh, quyết toán theo quy định.
Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo rà soát, thống kê số liệu, lập danh sách cụ thể các đối tượng được hỗ trợ theo quy định; trong quá trình rà soát, lập danh sách phải đảm bảo chính xác đúng đối tượng, đúng chính sách, công khai, minh bạch, dân chủ, không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách trên địa bàn. Đồng thời, nếu thực hiện chưa tốt, để xảy ra sai sót, tiêu cực thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân nơi đó trực tiếp chịu trách nhiệm.
Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu các quy định, nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng, phó các ban ngành đoàn thể được phân công theo dõi, chỉ đạo toàn diện xã, ấp, khu phố nâng lên vai trò, trách nhiệm, chỉ đạo trực tiếp thực hiện nội dung nêu trên. Nơi nào thực hiện chưa tốt xảy ra tiêu cực thì đồng chí phụ trách nơi đó phải chịu trách nhiệm trước Huyện ủy.
 

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CVs749-thuc hien Nghi quyet 42.signed.pdf