Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nội dung khác

Xem với cỡ chữAA

Chùa Chắc Băng Cũ, ấp Vĩnh Thạnh, xã Phong Đông tổ chức quyên góp từ ngày 20 tháng 02 đến ngày 10 tháng 8 năm 2020

(10:46 | 27/02/2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành văn bản về việc Chùa Chắc Băng Cũ thực hiện thông báo tổ chức quyên góp. Theo đó, Công văn nêu rõ việc Chùa Chắc Băng Cũ ấp Vĩnh Thạnh, xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang thông báo quyên góp là phù hợp với quy định của pháp luật, với các nội dung sau:

Người đại diện: Danh Sơn, Đại đức, Trụ chì Chùa Chắc Băng Cũ.
Mục đích quyên góp: Xây dựng ngôi tăng xá.
Địa bàn quyên góp: Trong tỉnh Kiên Giang.
Cách thức quyên góp: Đi tới từng nhà để quyên góp.
Thời gian quyên góp: Từ ngày 20 tháng 02 năm 2020 đến ngày 10 tháng 8 năm 2020.
Phương thức quản lý và sử dụng tài sản quyên góp: Công khai trước Ban Quản trị và phật tử Chùa về việc sử dụng tài sản quyên góp được.
Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Trụ chì Chùa Chắc Băng Cũ thực hiện quyên góp theo đúng các nội dung đã thông báo, đảm bảo sử dụng tài sản quyên góp công khai, minh bạch và đúng mục đích theo quy định của pháp luật