Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nội dung khác

Xem với cỡ chữAA

Huyện Vĩnh Thuận: Nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực

(10:30 | 21/01/2020)

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận Lê Trung Hồ vừa ký văn bản chỉ đạo về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, công văn yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư các chi, đảng ủy trực thuộc; thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau đây: 

 1- Tiếp tục triển khai, quán triệt và thực hiện có hiệu quả Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 26-CT/TTg, ngày 05-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Công văn số 890-CV/TU, ngày 08-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2020.
2- Từng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải đề cao vai trò gương mẫu, ý thức kỷ luật, kỷ cương, nghiêm túc thực hiện các quy định nêu trên, đồng thời chỉ đạo rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, cơ quan, đơn vị cho phù hợp với yêu cầu về cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Trong thực thi công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương, trật tự hành chính, đúng thẩm quyền và không đùn đấy trách nhiệm, né tránh công việc. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính, về thực hiện nếp sống văn hóa công sở, về trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và khắc phục triệt để tình trạng phê bình, nhắc nhở cho qua.
3- Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; thời gian làm việc phải đảm bảo và không sử dụng giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều làm ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.
4- Nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Khi tổ chức các buổi giao lưu, gặp mặt, hội nghị hoặc dịp mít tinh, kỷ niệm ngày truyền thống, khai giảng, bế giảng phải đảm bảo tiết kiệm và đúng quy định hiện hành. Nghiêm cấm việc lợi dụng các dịp cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, thăng quân hàm, luân chuyển công tác để ăn uống, tặng, nhận quà, gây dư luận không tôt trong nội bộ và nhân dân. Trong tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết phải thực hiện đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hóa mới đúng quy định của Đảng và Nhà nước, phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, không để người thân lợi dụng quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi. Khi có đoàn công tác hoặc cán bộ, công chức, viên chức của huyện, tỉnh, trung ương đến làm việc với huyện và các xã, thị trấn, phải thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về chế độ lễ tân, chế độ công tác.
5- Phát huy tốt vai trò của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.
6- Giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công văn này và báo cáo kết quả định kỳ tháng, quý, năm cho Ban Thường vụ Huyện ủy. Hàng năm, trong nhận xét, đánh giá tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên phải vận dụng việc thực hiện nội dung công văn này vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao để làm cơ sở nhận xét, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm với Ban Thường vụ Huyện ủy khi có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Lý Đa