Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nội dung khác

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức hiệp đồng tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ phải xong trước ngày 20 tháng 01 năm 2010

(11:07 | 07/01/2020)

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận vừa có Quyết định giao chỉ tiêu tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020.
Tổng số chỉ tiêu 92 công dân; trong đó, tham gia nghĩa vụ quân sự 69 công dân; tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân 23 công dân. Cụ thể, thị trấn Vĩnh Thuận 8 công dân, xã Vĩnh Bình Bắc 21 công dân, xã Vĩnh Bình Nam 9 công dân, xã Bình Minh 5 công dân, xã Tân Thuận 11 công dân, xã Vĩnh Thuận 12 công dân, Vĩnh Phong 19 công dân, xã Phong Đông 7 công dân.
Thời gian tổ chức hiệp đồng tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ xong trước ngày 20 tháng 01 năm 2010. Thời gian giao, nhận quân từ ngày 09 tháng 02 đến ngày 13 tháng 02 năm 2020.
Về tiêu chuẩn tuyển, chọn, miễn và tạm hoãn gọi nhập ngũ, cách thức tiến hành thực hiện theo Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015; Luật Công an nhân dân năm 2018 và các quy định, hướng dẫn thi hành Luật.
 


 

Lý Đa