Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nội dung khác

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện việc phát quang, trồng cây xanh, hoa kiểng, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân tiến tới công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

(12:38 | 28/12/2019)

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyễn Văn Thoàn vừa thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thuận ký công văn chỉ đạo về việc tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, tập trung vào các nội dung: (1) Tổ chức các phong trào thi đua trong học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất; (2) Tổ chức khởi công xây dựng gắn biển công trình, dự án chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; (3) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, ấp, khu phố thực hiện việc phát quang, làm vệ sinh sạch sẽ, trồng cây xanh, hoa kiểng trong khu vực cơ quan, đơn vị, dọc theo các tuyến lộ giao thông, nơi công cộng, khu dân cư,… đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân tiến tới công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; (4) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020, chào mừng đại hội Đảng các cấp; (5) Thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.
Giao Ban Tổ chức Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới và trao huy hiệu đảng đợt 03 tháng 02 nhân dịp 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham mưu, bình xét, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện các phong trào thi đua.
Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy còn giao các ban, ngành, đoàn thể, Đảng ủy các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Lý Đa

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CVs679-to chuc cac hoat dong chao mung Dai hoi Dang.signed.pdf