Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nội dung khác

Xem với cỡ chữAA

Chỉ đạo, điều hành nổi bậc của Ủy ban nhân dân huyện trong tháng 12 năm 2019

(16:42 | 27/12/2019)

Chuẩn bị các điều kiện xuống giống vụ tôm năm 2020, đảm bảo chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019). Chuẩn bị tổng kết tết Quân - Dân năm 2020. Hoàn chỉnh các nội dung trình kỳ họp cuối năm 2019 là những chỉ đạo điều hành nổi bậc, trọng tâm của Ủy ban nhân dân huyện trong tháng 12 năm 2019. 

Chuẩn bị các điều kiện xuống giống tôm năm 2020, đảm bảo chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường
Ủy ban nhân dân huyện giao các phòng, ban, ngành cấp huyện Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo thu hoạch dứt điểm lúa trên nền đất nuôi tôm và lúa đông xuân. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo ao đầm phục vụ thả giống vụ tôm năm 2020 theo lịch thời vụ.
Giao ngành chuyên phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn 1594/UBND-KTTH, ngày 22 tháng 11 năm 2019.
Các ngành, địa phương có kế hoạch chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm hành chính huyện, trung tâm thị trấn, các tuyến đường chính, trang trí đèn, vệ sinh môi trường... chuẩn bị đón tết Dương lịch và tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
Chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019). Chuẩn bị tổng kết tết Quân - Dân năm 2020.
Ủy ban nhân dân huyện giao Ban Chỉ huy Quân sự tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức buổi họp mặt và tổ chức hội thao quốc phòng nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944-22/12/2019 và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Chỉ đạo chuẩn bị tổng kết Quân - Dân xã Phong Đông năm 2020. Đến nay, các phần việc thực hiện tết Quân - Dân đã cơ bản hoàn thành, Ban Chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch tổng kết, thành lập Tiểu ban: Tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, hậu cần để phục vụ tổng kết. Theo đó, dự kiến ngày 10 tháng 01 năm 2020 sẽ tổ chức lễ tổng kết; gắn với tổ chức lễ công nhận xã Phong Đông đạt chuẩn nông thôn mới.
Hoàn chỉnh các nội dung trình kỳ họp cuối năm 2019
Ngoài những chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Trong tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hoàn chỉnh các nội dung trình kỳ họp lần thứ 12, kỳ họp lệ cuối năm 2019; qua đó, Ủy ban nhân dân huyện đã trình Hội đồng nhân dân về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; trình và được Hội đồng nhân dân thông qua 9 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, giao dự toán ngân sách năm 2020 và công tác nhân sự Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện.

 

Lý Đa