Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nội dung khác

Xem với cỡ chữAA

Tích cực chuẩn bị Đại hội các tổ chức cơ sở đảng tiến tới Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XII

(15:27 | 23/12/2019)

 Theo Kế hoạch số 81-KH/HU ngày 08-8-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thuận, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 172-KH/TU, ngày 10-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian hoàn thành đại hội đối với các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong tháng 11/2019, các Chi, Đảng ủy cơ sở trong tháng 4/2020 và cấp huyện trong quí III/2020.

 Từ khi tiếp thu, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy các Tổ chức cơ sở Đảng trong huyện đều xác định rõ đại hội nhiệm kỳ mới là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân nhằm tổng kết đánh giá toàn diện, đúng tình hình kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội từng cấp đã đề ra.
Song song, trong quá trình chuẩn bị văn kiện, nhân sự đại hội điểm các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã lãnh đạo tổ chức tổng kết hoạt động và tiến hành bầu cử Tổ nhân dân tự quản, Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ mới. Qua đó, đã lãnh đạo chặt chẽ nhân sự bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố được đảng viên và cử tri đồng tình ủng hộ. Kết quả bầu trúng cử 551 Tổ nhân dân tự quản đạt 100% (Tổ trưởng, tổ phó, thư ký) và 50 Trưởng ấp, 04 Trưởng khu phố. Đồng thời, huyện tiếp tục chuyển trọng tâm chỉ đạo cho đại hội các chi bộ, chọn chi bộ ấp Lò Rèn, xã Tân Thuận và chi bộ Trường THCS Vĩnh Phong 2, xã Vĩnh Phong làm điểm rút kinh nghiệm chung. Sau đó, chỉ đạo tổ chức đại hội trong toàn huyện, kết quả có 127/127 chi bộ tổ chức đại hội hoàn thành trong tháng 11/2019. Trong đó, có 54/54 ấp, khu phố thực hiện đúng chủ trương của Tỉnh ủy bầu bí thư đồng thời là trưởng ấp, khu phố (tăng 02 chi bộ so với nhiệm kỳ trước); có 46/54 chi bộ ấp, khu phố bầu ban chi ủy (giảm 07 chi bộ so với nhiệm kỳ trước), có 08/54 chi bộ ấp bầu bí thư, phó bí thư; còn 02/33 chi bộ trường học bầu thiếu bí thư.
Phát huy những ưu điểm, tiến bộ của việc chuẩn bị đại hội chi bộ trực thuộc, các Đảng ủy đã đồng thời chuẩn bị đại hội cấp mình. Đến tháng 10/2019 Huyện ủy Vĩnh Thuận đã triển khai xong các bước về chuẩn bị đại hội cấp cơ sở và tiến tới đại hội đại biểu lần thứ XII của huyện. Xác định công tác tổ chức đại hội Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng nên được Huyện ủy và các Cấp ủy trên địa bàn chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời triển khai, chuẩn bị thành lập Ban chỉ đạo, các Tiểu ban nhân sự, văn kiện, chọn 02 cơ sở tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm cho 40 chi, đảng bộ còn lại và chỉ đạo tổng kết xong các chuyên đề theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy đảm bảo sát tình hình thực tiễn. Qua đó giúp cấp ủy chỉ đạo sâu sát hơn, đúng tiến độ thời gian và trúng trọng tâm, trọng điểm.
Hiện nay, chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện và Đảng ủy thị trấn Vĩnh Thuận được chọn đại hội điểm đã hoàn tất các văn kiện và đang rà soát lấy ý kiến nhân sự cấp ủy. Tiểu ban văn kiện của huyện đang khẩn trương xây dựng để hoàn thành việc lấy ý kiến theo quy định. Về nhân sự được Huyện ủy quan tâm đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đảng viên mà trực tiếp là ban chấp hành, ban thường vụ huyện ủy và cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng nên các đảng bộ đang hoàn tất việc rà soát, bổ sung đầy đủ theo tiêu chuẩn, trình độ, tỷ lệ và kết luận về chính trị. Dự kiến, nhân sự cấp ủy cấp xã là 15 đồng chí, Ban thường vụ là 05 đồng chí; cấp huyện là 39 đồng chí, Ban thường vụ là 11 đồng chí.
Chào đón năm mới 2020, với những sự kiện trọng đại của Đảng, của dân tộc và kế thừa những kinh nghiệm quý báu của nhiệm kỳ qua Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trong huyện sẽ đoàn kết chung sức, đồng lòng nỗ lực hơn nữa thực hiện một số phần việc trọng tâm như sau:
Một là, tập trung quyết liệt cho việc hoàn thiện báo cáo chính trị cấp huyện và cơ sở đảm bảo chất lượng để xin ý kiến theo quy định, đồng thời thực hiện chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ cấp ủy nhất là tiêu chuẩn, đạo đức, lối sống, uy tín, trình độ, khả năng tham gia lãnh đạo điều hành, cơ cấu nữ, trẻ, dân tộc trên cơ sở quy hoạch và nhận xét đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm.
Hai là, tăng cường lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên và nhân dân, nắm vững quan điểm, chủ trương trong lãnh đạo đại hội các cấp, có niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Các cấp ủy kịp thời nắm chặt, định hướng đúng cho các đại biểu dự đại hội về văn kiện, nhân sự để có trách nhiệm đóng góp cho thành công của từng đại hội. Các đơn vị chọn đại hội điểm hoàn thành trong tháng 3/2020, những chi, đảng bộ còn lại đại hội xong trong tháng 4/2020.
Ba là, tiếp tục phát huy những cách làm hay sáng kiến mới trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện nhà nhiều năm qua để lãnh đạo đại hội thật tốt. Đồng thời, không ngừng phát động sâu, rộng trong toàn đảng bộ và nhân dân hăng hái thi đua thiết thực lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng thành công đại hội đảng các cấp và tiến tới công nhận huyện nông thôn mới năm 2020.
Với những thành tích, kết quả to lớn của nhiệm kỳ qua, và sự quyết tâm nỗ lực nhiều hơn nữa của toàn Đảng, toàn dân, trước thềm năm mới tôi có niềm tin vững chắc rằng huyện Vĩnh Thuận sẽ lãnh đạo tốt đại hội cấp cơ sở và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025./.
 

Huỳnh Tấn Phi