Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nội dung khác

Hội nghị Ban Chấp hành Huyện ủy mở rộng sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và đề ra chương trình chỉ đạo quý II năm 2019

(14:51 | 04/04/2019)

Ngày 04/4/2019 Huyện ủy Vĩnh Thuận tiến hành hội nghị Ban Chấp hành Huyện ủy mở rộng sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và đề ra chương trình chỉ đạo quý II năm 2019. Đồng chí Mai Hoàng Khởi, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

DSC_0251.JPG 

Quang cảnh: Hội nghị Ban Chấp hành Huyện ủy mở rộng sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I

và đề ra chương trình chỉ đạo quý II năm 2019

 

Trong quý I mặt dù tình hình trong huyện gặp không ít khó khăn, nhưng các cấp các ngành đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt và vượt kế hoạch đề ra. Triển khai quán triệt kịp thời các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII và chuyên đề năm 2019 “ về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hoàn thành đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, tạo thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh, một số chỉ tiêu kinh tế tăng so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất thủy sản được 649,276 tỷ đồng đạt 25% kế hoạch, tăng 85,68% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại phát triển khá. Toàn huyện có 12 hợp tác xã, 108 tổ hợp tác. Tiếp tục nâng lên chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã công nhận. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế có chuyển biến tiến bộ. Quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội giữ ôn định.


Chương trình chỉ đạo quý II cần thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TU ngày 22-6-2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Rà soát sắp xếp, bố trí lại cán bộ quản lý các ngành, xã, thị trấn phù hợp đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Tập trung thực hiện chủ đề năm 2019 của Huyện ủy “ các bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại và chăm lo lợi ích chính đáng cho nhân dân”, gắn với chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019. Tiếp tục triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và thực hiện tốt các kết luận sau kiểm tra, giám sát. Xây dựng kế hoạch và tổ chức lễ ra quân thực hiện các hoạt động Tết quân dân. Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phong trào phát triển kinh tế- xã hội, phong trao thi đua yêu nước ở địa phương, nhất là các phần việc của hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới. Chủ động phòng chống dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch tả lợn Châu phi. Đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, gắn với quản lý chất lượng các công trình. Thực hiện tốt công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, chuẩn bị tốt các điều kiện thi tốt nghiệp ở các cấp học. Nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh của Trung tâm y tế huyện và các trạm y tế xã, thị trấn. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. Quan tâm công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc.