Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nội dung khác

Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khóa I năm 2019

(10:07 | 02/04/2019)

Ngày 01/4/2019 Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp Ban tổ chức, Ban tuyên giáo Huyện ủy tiến hành khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khóa I năm 2019 cho 41 cán bộ là đoàn viên, thanh niên và quần ưu tú của các Chi, Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy. Đến dự có đồng chí Võ Thanh Xuân, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy-Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

DSC_0245.JPG 

Quang cảnh: khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khóa I năm 2019

 

Trong 5 ngày học các học viên được tiếp thu những nội dung Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và chuyên đề chủ nghĩa yêu nước.


Thông qua lớp học giúp cho các học viên nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng chính trị, chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, những thành tựu của cách mạng Việt nam qua các thời kỳ dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó giúp học viên xác định vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Để từ đó xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu, rèn luyện vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác tại đơn vị, đồng thời phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
 

Tin và ảnh: Dương Tuấn