Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nội dung khác

Cần nhân rộng Hội thi Bí thư chi bộ giỏi

(09:37 | 02/04/2019)

Chi bộ là hạt nhân lãnh đạo chính trị, là đơn vị chiến đấu ở cơ sở, cầu nối trực tiếp giữa Đảng với quần chúng nhân dân, trường học giáo dục, rèn luyện, kết nạp đảng viên, nơi quản lý, phân công, kiểm tra công tác và sàng lọc đảng viên. Từ đó, người Bí thư chi bộ có vị trí, vai trò rất quan trọng trong việc lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ theo điều lệ đảng, các quy định của cấp trên giao.

Xác định được tầm quan trọng đó, năm 2018 Ban tổ chức đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức thi Bí thư chi bộ giỏi, được lãnh đạo xã Vĩnh Phong đăng ký làm điểm thi đầu tiên trong huyện. Sau một thời gian chuẩn bị đến ngày 29/3/2019 xã Vĩnh Phong đã tổ chức thành công Hội thi, được lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Huyên ủy biểu dương khen ngợi.
Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng rộng lớn, tạo sức lan tỏa cao từ cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí tham gia thi. Đa số Bí thư chi bộ tích cực hưởng ứng, dành nhiều thời gian nghiên cứu, học hỏi để góp phần cho thành công của Hội thi.
Qua theo dõi tổng hợp kết quả có 16 đồng chí dự thi gồm bí thư chi bộ ấp và trường học. Tại hội thi, các bí thư chi bộ lần lượt trải qua 3 phần thi: tự giới thiệu, hiểu biết về nghiệp vụ công tác Đảng, xử lý tình huống. Đây đúng là dịp để các đồng chí bí thư chi bộ có cơ hội học hỏi lẫn nhau, cũng cố, nắm vững hơn nữa những kiến thức cần thiết về quan điểm, chủ trương, nguyên tắc xây dựng Đảng; nhiệm vụ chức trách của bí thư chi bộ; biết xử lý, giải quyết chính xác các tình huống thường gặp trong quá trình chỉ đạo, điều hành chi bộ. Đồng thời, giúp cấp ủy đánh giá sát, đúng hơn đội ngũ bí thư chi bộ, từ đó đề xuất tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kịp thời để thực hiện tốt nhiệm vụ phù hợp với từng loại hình ở chi bộ.
Đây là lần đầu tiên Huyện Vĩnh Thuận tổ chức thi “ bí thư chi bộ giỏi”, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người thi, của cấp ủy nên được sự quan tâm đến dự, chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và thường trực của tất cả các Đảng ủy xã, thị trấn.
Sau khi rút kinh nghiệm, Lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh, và Huyên ủy thống nhất triển khai rộng rãi ra tất cả các xã, thị trấn, phấn đấu hoàn thành trước ngày 19/5/2019 để chào mừng kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chi Minh vĩ đại.
Hướng tới bộ đề thi phải được quán triệt chặt chẽ hơn, người thi phải quan tâm hơn đến phần tự giới thiệu về mình, cố gắng học thuộc phần điểm, khoản, điều trong các quy định, để có trả lời chuẩn xác hơn, bộ đề nên bổ sung đầy đủ phần lãnh đạo của Chính quyền, của Dân vân, Mặt trận, các đoàn thể vì bí thư đồng thời là Trưởng ấp hoặc Hiệu trưởng các Trường học nên cần nắm vững kiến thức trên tất cả các lĩnh vực để điều hành, tổ chức thực hiện. Người thi phải xem đây là dịp cọ xát với thực tiển, là khóa học ngắn hạn, để bổ sung kiến thức và kỷ năng xử lý tình huống trong điều hành hoạt động của chi bộ.
Có thể nói, thành công của hội thi là động lực để cấp ủy Đảng từ Huyện đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ hơn nhiệm vụ nâng cao chất lương sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, góp phần vào xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đặc biệt là khẳng định vai trò quan trọng của chi bộ cũng như đội ngũ bí thư chi bộ ở cơ sở.
 

Huỳnh Tấn Phi