Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Nội dung khác

Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2018

(21:18 | 05/07/2018)

Ngày 04/7/2018 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban tổ chức, Ban tuyên giáo huyện ủy Vĩnh Thuận tiến hành khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2018. Đồng chí Nguyễn Quốc Nam, Phó bí thư Huyện Ủy đến dự và phát biểu dặn dò lớp học.

20180705_065403.jpg 

Lễ khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2018

 

 

Thời gian học 35 ngày, 42 học viên sẽ được tiếp thu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách của Đảng; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới; Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật hiện tượng trong thế giới; Xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; Kinh tế hàng hóa; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển; Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa-mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; Hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên CNXH...


Thông qua nội dung của lớp học lần này nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản, giúp các học viên tiếp thu nghiên cứu một cách có hệ thống những nguyên lý của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh để học viên từng bước xây dựng và lập trường tư tưởng chính trị vững vàng để áp dụng vào công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
 

Tin và ảnh Dương Tuấn