Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Nội dung khác

Huyện ủy Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng sơ kết 05 năm thực hiện đề án 03 của Tỉnh ủy và tổng kết công tác chỉ đạo toàn diện xã, ấp khu phố năm 2017

(10:09 | 20/04/2018)

Ngày 18/4/2018 Huyện ủy Vĩnh Thuận tiến hành hội nghị Ban chấp hành Huyện ủy mở rộng sơ kết 05 năm thực hiện đề án 03 của Tỉnh Ủy và tổng kết công tác chỉ đạo toàn diện xã, ấp, khu phố năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018. ông Mai Hoàng Khởi, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 20180418_102230.jpg

Ông Mai Hoàng Khởi, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận (thứ 7 từ phải qua) tặng giấy khen cho các cá nhân là cán bộ theo dõi,

chỉ đạo các ấp, khu phố có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

 

Trong 5 năm qua sau khi triển khai đề án 03 của Tỉnh ủy các phòng ban ngành cấp huyện, và Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức thực hiện sâu sát nên đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu đề ra. Các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt chế độ sinh hoạt chi bộ đúng định kỳ và có hướng đổi mới, chất lượng hoạt động đi vào nề nếp, công tác xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị đã huy động được sức mạnh chung, vào ngày 03 hàng tháng tất cả các chi bộ đều sinh hoạt đạt 97% kế hoạch. Qua đó phát hiện, ngăn chặn kịp thời các đảng viên có những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, đạo đức lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác. Năm 2017 có 11 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 34 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 05 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2017 có 403/655 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 61,52% , đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 242 đạt 36,95% không hoàn thành nhiệm vụ 10. Hiện nay 50 chi bộ ấp có 48 ban chi ủy đạt 96% tăng 25 chi bộ so với năm 2013, có 537/558 chức danh ấp là đảng viên chiếm 96,24% có 49/50 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp. Huyện ủy luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức từng bước chuẩn hóa theo tiêu chí nông thôn mới kết quả 05 năm đưa đi đào tạo 867 cán bộ. Đảng ủy cơ sở có sự tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc khảo sát nắm nguồn cán bộ để xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên, trong 5 năm đã kết nạp 740 đảng viên. Công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp được tăng cường kết quả 5 năm đã kiểm tra 299 tổ chức Đảng và 1.031 đảng viên, giám sát 170 tổ chức Đảng có 1.758 đảng viên trong đó kiểm tra 50 tổ chức Đảng và 79 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Chỉ đạo giải quyết 21 đơn, thư tố cáo của 24 đảng viên. Việc xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị và nhân dân hưởng ứng trong tổ chức thực hiện thể hiện được quyết tâm chính trị cao kết quả có 04 xã đạt 19/19 tiêu chí.


Phát biểu tại hội nghị đồng chí Mai Hoàng Khởi, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận đánh giá cao kết quả đạt được đồng thời, yêu cầu các tổ chức Đảng cơ sở tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt các cấp ủy, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của cấp trên. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng trung thành với sự nghiệp cách mạng. Tiếp tục kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng ở xã, ấp, khu phố. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở....


Dịp này Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 18 cá nhân là cán bộ theo dõi, chỉ đạo các ấp, khu phố có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
 

Tin và ảnh Dương Tuấn