Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xem với cỡ chữAA

Vĩnh Thuận triển khai chuyên đề “Giá trị lý luận và thực tiển Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau 50 năm thực hiện di chúc của người 1969-2019

(08:49 | 11/05/2019)

 Thực hiện hướng dẫn Ban tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của người. Ngày 09/5/2019 Ban tuyên giáo Huyện ủy triển khai chuyên đề “Giá trị lý luận và thực tiển Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh-những kết quả nổi bậc sau 50 năm thực hiện di chúc của người 1969-2019. Đồng chí Võ Thanh Xuân, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện triển khai cho hơn 50 cán bộ là Chi hội trưởng, Chi hội phó Hội nông dân trên địa bàn.

 

di chuc.JPG

Quang cảnh: Buổi triển khai chuyên đề “Giá trị lý luận và thực tiển Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

những kết quả nổi bậc sau 50 năm thực hiện di chúc của người 1969-2019

 

Nội dung chuyên đề khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiển sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế. Tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam. Tuyên truyền những thành tựu to lớn và bài học rút ra 50 năm thực hiện di chúc. Trong đó tập trung tuyên truyền thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn Miền nam, thống nhất đất nước và những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế mà Đảng và nhân dân ta đang tiến hành. Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, đồng thời biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện di chúc và chỉ thị 05 của Bộ chính trị. Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiên diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương.


Thông qua đây nhằm góp phần làm khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong toàn dân tộc, đồng thời xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh.
 

Tin và ảnh: Dương Tuấn