Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xem với cỡ chữAA

Triển khai học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019

(08:10 | 28/01/2019)

Ngày 24, 25/01/2019 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thuận tổ chức triển khai học tập chuyên đề năm 2019 học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh hơn 400 đảng viên của các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện, đảng viên các chi, Đảng ủy trực thuộc huyện ủy chưa tiếp thu trực tuyến.

20190124_144958_029_01.jpg 

Quang cảnh: Hội nghị triển khai học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019

 

Hội nghị được nghe đồng chí Võ Thanh Xuân, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quán triệt nội dung chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.


Theo đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” xuất phát từ những bài học lớn được đúc rút từ chiều sâu của lịch sử dân tộc, đồng thời là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.


Sau học tập, đơn vị, đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về những nội dung của chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy đảng các cấp kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả học tập, làm theo với cấp ủy cấp trên trực tiếp.
 

Tin và ảnh: Dương Tuấn