Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xem với cỡ chữAA

Sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(13:19 | 23/01/2019)

Ngày 22/01/2019 Huyện ủy Vĩnh Thuận sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018. Tham dự có ông Nguyễn Văn Thoàn, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ông Huỳnh Thanh Bình, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, cùng lãnh đao các cơ quan ban ngành, bí thư chi bộ các ấp trên địa bàn huyện.

DSC_0179 (1).JPG

Ông Huỳnh Thanh Bình, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận trao giấy khen cho các tập thể

 

Thời gian qua các cấp uỷ luôn quan tâm triển khai, học tập quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 5 và chuyên đề năm 2018, đồng thời lựa chôn nội dung phù hợp bổ sung vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị mình, và chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, từ đó tư tưởng, đạo đức, phong cách, tác phong công tác, lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên được nâng lên; lề lối làm việc được sửa đổi phù hợp, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình có hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác.


Năm 2019 huyện Vĩnh Thuận tiếp tục cchi3 đạo thực hiện chỉ thị 05-của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết TW 4, khóa XII. Tiếp tục học tập, sinh hoạt chuyên đề, quán triệt Chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thúc tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết TW 4, khóa XII.


Phát biểu tại hội nghị ông Nguyễn Văn Thoàn, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thay mặt Huyện ủy biểu dương những thành tích đạt được trong 03 năm qua. Đồng thời cũng lưu ý cần quán triệt sâu sắc các kinh nghiệm đã rút ra đặc biệt chú trọng đến vai trò, tách nhiệm của người đứng đầu, triển khai sâu rộng và tổ chức học tập quán triệt tốt chuyên đề năm 2019. Thực hiện sơ tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể cá nhân tiêu biểu. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc đăng ký thực hiện làm theo, gắn với thực hiện các chuẩn mực đạo đức quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực của cán bô, đảng viên.


Dịp này có 18 tập thể và 26 cá nhân vinh dự được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016-2018.

Tin và ảnh: Dương Tuấn