Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xem với cỡ chữAA

Vĩnh Thuận tiếp thu Chỉ thị 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2019

(10:43 | 17/12/2018)

Chiều ngày 14-12-2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tại cầu truyền hình trực tuyến của huyện Vĩnh Thuận có đồng chí Mai Hoàng Khởi, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, nguyên phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, cư ngụ trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận; các báo cáo viên; trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Bí thư, phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND dân các xã, thị trấn; Bí thư chi bộ ấp, khu phố trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận tham dự.

Các đại biểu được tiếp thu những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Mục đích của việc triển khai tiếp thu, quán triệt nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sach, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.
Sau khi tiếp thu, quán triệt việc nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo thực hiện ở chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Từng chi bộ, định kỳ, tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.


Từng đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyến điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo, chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, cấp ủy các cấp gắn nội dung tuyên truyền vào các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước; gắn các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với công tác tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Người; 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận; 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Tin và ảnh: Lê Hiệp