Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị-Hành chính K60 năm học (2017-2018)

(23:44 | 19/06/2017)

Ngày 19/06/2017 Trường chính trị Tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Thuận khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị-Hành chính K60 năm học 2017- 2018 tại huyện Vĩnh Thuận có 75 cán bộ thuộc diện quy hoạch tham gia lớp học. Đến dự có Thạc sĩ Hứa Văn Hòa, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Đồng chí Nguyễn Văn Thoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Vĩnh Thuận.

KHAI GIANG (1).jpg

Quang cảnh: Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị-Hành chính K60 năm học (2017-2018)

 

Trong thời gian học tập, các học viên được các giảng viên truyền đạt những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mac- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng Việt Nam; nội dung cơ bản Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Hệ thống chính trị, về Nhà nước, về pháp luật, về quản lý hành chính nhà nước; Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, công tác mặt trận, công tác đoàn thể ở cấp cơ sở; Tình hình thực tế và vận dụng ở địa phương.
Thông qua lớp học giúp các học viên nâng cao nhận thức lý luận chính trị hành chính, sự lãnh đạo của Đảng đặc biệt trong công cuộc đổi mới hiện nay, nhất là tình hình tư tưởng của đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khoá XII của Đảng.
 

Tin và ảnh: Dương Tuấn