Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Thuận triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII gần 70 chức sắc, tôn giáo trên địa bàn huyện tham dự

(14:09 | 08/09/2017)

Ngày 07/09/2017 Ban tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, gần 70 đại biểu là các vị chức sắc, chức việc của các tổ chức tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện tham dự.

P_20170907_141325.jpg

Toàn cảnh: Buổi triển khai quán triệt Nghị quyết  TW 5 khoá XII 

 

Tại hội nghị các vị được nghe Đồng chí Võ Thanh Xuân-Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thuận phổ biến và quán triệt 3 nghị quyết chuyên đề kinh tế gồm Nghị quyết phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.


Qua học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII lần này giúp các chức sắc, chức việc, tôn giáo và những người có uy tín hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về cơ cấu lại nền kinh tế đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập Quốc tế. Để từ đó các vị đại biểu tham gia tuyên truyền đến các tin đồ trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện

Tin và ảnh Dương Tuấn