Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Các ban Đảng

Xem với cỡ chữAA

Triển khai Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(09:55 | 03/01/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1469.signed.pdf