Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Các ban Đảng

Vĩnh Thuận tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy năm 2017”

(07:27 | 06/10/2017)

Tại Công viên Bờ sông Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Vĩnh Thuận tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy năm 2017”. Ông Huỳnh Xuân Luật, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các ngành, các cấp, lực lượng phòng cháy, chữa cháy, đoàn viên thanh niên và học sinh tham gia.

Phát động hưởng ứng “Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy năm 2017”. Ông Huỳnh Xuân Luật, Trưởng ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Vĩnh Thuận nêu rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời chỉ đạo các ngành các cấp từ huyện đến cơ sở tập trung đẩy mạnh phổ biến tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân chấp hành tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm, quyền lợi của mình về phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt quan tâm chú trọng và thực hiện phương châm 4 tại chỗ, trọng tâm là công tác phòng cháy là chính.

Sau buổi lễ phát động, lực lượng công an, đoàn viên thanh chia thành 2 đoàn diễu hành từ trung tâm huyện đến ngã năm Bình Minh và Từ trung tâm huyện đến Ranh hạt thuộc Quốc lộ 63, nhằm tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân chung tay hưởng ứng “Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy năm 2017” góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ”

Tin và ảnh Lê Hiệp: Đài TT Vĩnh Thuận