Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Khối vận, Mặt trận và các Đoàn thể

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Bình Nam

(14:15 | 21/03/2019)

Ngày 20/3/2019, UBMTTQVN xã Vĩnh Bình Nam tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN xã Vĩnh Bình Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự đại hội có ông Nguyễn Bạch Đằng-Huyện ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

Nhiệm kỳ 2014-2019, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, UBMTTQVN xã hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực, nhân dân giữ vững truyền thống cách mạng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật; các ý kiến, kiến nghị của nhân dân được phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; thường xuyên phối hợp với UBND xã chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,34%, giảm 1,66% so với đầu nhiệm kỳ. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: Cuộc vận đông “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nôn thôn mới, đô thị văn minh” do MTTQ triển khai ngày càng chặt chẽ và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần đáng kể trong việc thực hiện các chương trình kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Qua đó, tạo được sự đồng thuận thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân.
Điển hình trong nhiệm kỳ qua, vân động thành lập được 01 hợp tác xã nông nghiệp có 86 thành viên, 9 tổ hợp tác kinh tế với 78 thành viên; xây dựng 22 mô hình dân vận khéo; xây dựng được 36 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo trị giá 1 tỷ 309 triệu đồng; xây dựng mới 100 căn và sửa chữa 86 căn nhà tình nghĩa, tổng trị giá trên 6,5 tỷ đồng; vận động, hỗ trợ giúp hộ nghèo như tặng quà, trợ cấp học bổng, tập, viết, vận động trợ cấp thường xuyên các đối tượng đặc biệt khó khăn gần 2.800 suất quà trị giá 1 tỷ 500 triệu đồng; xây dựng 7 tuyến lộ, 30 cây cầu nông thôn tổng trị giá gần 33 tỷ đồng...
Nhiệm kỳ mới 2019-2024, MTTQVN xã tiếp tục tuyên truyền, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mật trận, nâng cao chất lượng các cuộc vận động do UBTWMTTQVN phát động: 100% khu dân cư thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, có từ 98% hộ gia đình đăng ký và hàng năm có từ 95% trở lên hộ đạt chuẩn văn hóa, 80% tổ NDTQ; 75% hộ gia đình đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thực hiện cuộc vận động quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội đạt chỉ tiêu trên giao.
Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã hiệp thương bầu ra 31 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Bình Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, bầu 11 đại biểu chính thức dự, dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện. Ông Võ Hồng Phúc, tái đắc cử Chủ tịch UBMTTQ xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tin và ảnh: Trần Lập (VBN)