Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Khối vận, Mặt trận và các Đoàn thể

Sơ kết, biểu dương 9 tập thề và 1 cá nhân phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Vĩnh Thuận lần thứ I, giai đoạn 2016-2018

(08:07 | 31/10/2018)

Ngày 30/10/2018 Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” (PTTĐDVK) huyện Vĩnh Thuận hội nghị sơ kết, biểu dương PTTĐDVK lần thứ I, giai đoạn 2016-2018. Đến dự có ông ông Thái Châu Báu, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

 IMG_20181030_142347.jpg

Đồng chí Nguyễn Quốc Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PTTĐDVK Vĩnh Thuận (thứ 6 từ phải qua)

trao giấy chứng nhận cho đại diện 43 mô hình cấp huyện.

 

Thực hiện Nghị quyết của Đảng, những năm qua công tác Dân vận của Đảng bộ huyện đã góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế-xã hội, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện nâng lên, nhiều mô hình “ Dân vận khéo” đã góp phần giải quyết những khó khăn, thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị. Qua 2 năm thực hiện PTTĐDVK giai đoạn 2016-2018 Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận có 288 mô hình, điển hình được công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp cơ sở, gồm có 286 mô hình tập thể, 2 mô hình cá nhân, trong đó, 43 mô hình được công nhận cấp huyện. Một số mô hình tiêu biểu như: Vận động xây dựng cánh đồng lớn, giúp hội viên sản xuất đúng quy trình, nâng cao sản lượng, giảm chi phí, vận động hội viên tiết kiệm nuôi heo đất, Vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế từ mô hình tiết kiệm xoay vòng vốn chăn nuôi, mô hình tiếp sức đến trường, hủ gạo tình thương cho học sinh nghèo,...


Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Quốc Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PTTĐDVK Vĩnh Thuận đánh giá cao kết quả việc thực hiện PTTĐDVK của huyện Vĩnh Thuận góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị tại địa phương về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội nâng cao đời sống của người dân. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Quốc Nam lưu ý trong thời gian tới huyện Vĩnh Thuận cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trong thực hiện công tác dân vận để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt PTTĐDVK, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình trong cơ quan, đơn vị, địa phương,...

IMG_20181030_142359.jpg

Đồng chí Huỳnh Văn Hầu, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy ( thứ 5 bên phải qua), đồng chí Huỳnh Xuân Luật, UVBTV,

Phó chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo PTTĐDVK Vĩnh Thuận (thứ 6 bên phải qua)

trao giấy khen cho 9 tập thề và 1 cá nhân

 


Dịp này Ban Chỉ đạo PTTĐDVK huyện tặng giấy khen 9 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình “ Dân vận khéo” năm 2018.
 

Tin và ảnh: Dương Tuấn