Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Khối vận, Mặt trận và các Đoàn thể

Hiệu quả từ mô hình “Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”

(14:46 | 17/01/2018)

Như chúng ta biết gia đình là tế bào, là nền tảng của xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc là mục tiêu phấn đấu của mỗi gia đình và không thể thiếu được vai trò của người phụ nữ. Vì vậy để đạt được mục tiêu này, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh triển khai tổ chức thực hiện nhiều phong trào, hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trong đó có mô hình CLB“Xây dựng gia đình hạnh phúc,bền vững”.

 pn.jpg

Buổi sinh hoạt CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”Chi hội PN ấp Lò Rèn, xã Tân Thuận
 

 

Đến thăm mô hình “xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” ấp Lò Rèn, xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận, chị Nguyễn Thị Út Hiền chủ nhiệm mô hình cung cấp cho chúng tôi khá nhiều thông tin, kinh nghiệm quý báo. Hiện nay mô hình có khoảng 34 hội viên, người nhiều tuổi nhất là vợ chồng anh, chị Đinh Thị Trường Ngoan 57 tuổi, nhỏ tuổi nhất là vợ chồng chị Đàm Châu Ngọc Nhân 29 tuổi, chênh lệch tuổi tác không nhỏ giữa các thành viên không làm hạn chế mà ngược lại còn giúp cho họ có nhiều kinh nghiệm, thông tin chia sẽ, trao đổi với nhau mục tiêu xây dựng gia đình hạnh phúc. Chị chủ nhiệm cho biết mỗi tháng sinh hoạt một lần vừa là dịp để tuyên truyền phổ biến đến mỗi thành viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về hôn nhân gia đình, nuôi dạy con tốt, bình đẵng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phổ biến tới các thành viên. Nội dung sinh hoạt thiết thực, cụ thể đã giúp cho các thành viên mô hình gắn kết với nhau hơn và chia sẽ những kinh nhiệm trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, nói không với “bạo lực gia đình”.


Theo chị Phạm Thị Thu Ba là thành viên mô hình CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” phát biểu; việc tuyên truyền kiến thức, kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững từ các cán bộ Hội, thành viên, hội viên trong mỗi buổi sinh hoạt rất thiết thực, ý nghĩa, kiến thức kinh nghiệm từ thực tế ấy giúp tôi tổ chức cuộc sống gia đình tốt hơn, từ việc sắp xếp việc nhà hợp lý, xây dựng kế hoạch chi tiêu tiết kiệm, chịu khó lao động để có tích lũy mở rộng sản xuất, vợ chồng tôi cùng bàn bạc, thống nhất trong kế hoạch nuôi dạy con cái, làm kinh tế cùng chăm lo cho tổ ấm gia đình mình.

Mô hình “xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” ấp Lò Rèn, xã Tân Thuận là một trong nhiều mô hình được thành lập theo kế hoạch triển khai, thực hiện Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” thuộc Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc,bền vững”.


Để thực hiện thành công mô hình này Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Vĩnh Thuận cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp phụ nữ về xây dựng gia đình hạnh phúc, nhất là vai trò phụ nữ về xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt kế hoạch, hành động tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về vai trò vị trí và trách nhiệm của phụ nữ và từng gia đình trong việc thực hiện chính sách pháp luật về hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, ngăn chặn, phòng ngừa các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, củng cố ổn định và phát triển gia đình hạnh phúc, bền vững.


Trên thực tế cho thấy, phụ nữ nghèo khó đủ bề trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, chính vì vậy mà các cấp Hội xác định thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nhất là lao động nữ để ổn định đời sống, góp phần hạn chế bạo lực gia đình do nguyên nhân từ kinh tế khó khăn. Thấy được điều đó Ấp cũng vận động chị em thành lập được 4 tổ hùn vốn xoay vòng với 68 chị tham gia mỗi tháng được 6 triệu 800 ngàn đồng cho 4 chị nhận, ngoài ra còn thành lập được tổ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế được 11 chị tham gia mỗi tháng cho một chị nhận mua bảo hiểm. Đến nay xã cũng được Hội phụ nữ cấp trên hỗ trợ cho vay vốn, NHCSXH hỗ trợ cho156 chị vay với số tiền 3,1 tỷ để chị em mạnh dạng đầu tư làm kinh tế gia đình, tăng thu nhập góp phần xóa đói giảm nghèo, đời sống khá giả, gia đình ổn định kinh tế góp phần “xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”
 

Bài và ảnh Thắm Tươi