Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Khối vận, Mặt trận và các Đoàn thể

Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017

(15:45 | 11/01/2018)

Sáng ngày 11/01/2018, Huyện ủy Vĩnh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận cấp ủy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện quy chế dân chủ năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Quốc Nam – Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Huỳnh Xuân Luật – Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Huỳnh Văn Hầu – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy. 

 

DSC_0636.JPG

Đồng chí Nguyễn Quốc Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2017, công tác dân vận từ huyện đến cơ sở tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Hệ thống dân vận tiếp tục được nâng cao, thường xuyên tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhận thức về vị trí, vai trò công tác dân vận, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát tình hình nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp, tham gia giám sát và phản biện xã hội, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.


Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, quyền làm chủ của nhân dân được bảo đảm, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang đạt nhiều kết quả quan trọng trong tham gia xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phong trào thi đua “ Dân vận khéo” tiếp tục được đổi mới và phát triển. Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được đăng ký xây dựng đã phát huy tác dụng tốt; qua đó góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc, những nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân, tạo được sự đồng thuận trong xã hội.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Nam - Phó Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của công tác dân vận trong năm qua. Đồng thời đề nghị, năm 2018, Ban Dân vận Huyện ủy cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác dân vận; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành TW Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới” và các Chỉ thị, Kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư về công tác vận động quần chúng và công tác Dân tộc, công tác Tôn giáo và công tác Dân vận Chính quyền… Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
 

 

 

Chúc Thẩm