Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Khối vận, Mặt trận và các Đoàn thể

Thư ngỏ của Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi ủng hộ " Quỹ vì người nghèo" năm 2017.

(11:06 | 12/10/2017)

Thu_ngo-UBMTTQ_20171009_1.jpg 

Nguồn: wedsie Kiên Giang