Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

UBND Huyện

Xem với cỡ chữAA

Giấy mời Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh v/v xem xét giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Thuận

(14:15 | 05/06/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   82-GM-UBND.signed.pdf