Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

UBND Huyện

Xem với cỡ chữAA

Giấy mời Dự làm việc với Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh v/v giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

(19:08 | 15/08/2019)

123-gm-ubnd-2019.jpg 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 123-GM-UBND.signed.pdf