Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

UBND Huyện

Giấy mời Dự làm việc với Đoàn Kiểm tra của Sở Nội vụ v/v kiểm tra công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019

(10:54 | 15/07/2019)

104-gm-ubnd-2019.jpg 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   104-GM-UBND.signed.pdf